1. Festival Romanica Antiqua 2010

Festival Romanica Antiqua Laško s svojim programom v letu 2010 vsebinsko zaokroža romanske arhitekturne bisere z organizacijo treh koncertov, poletne šole in delavnice z okroglo mizo. Zaradi raznolikosti izvajalske ponudbe ne gre za specializiran festival stare glasbe. Slednji enakovredno obsega tudi glasbo ostalih umetniških obdobij s poudarkom na izvedbah slovenskih skladateljev. Iz organološkega stališča so prav tako zastopani historični instrumenti kot so rebec, viola da gamba, orgle in čembalo, kakor tudi sodobni instrumenti. Posebno mesto je bilo namenjeno izobraževalnim vsebinam s poletno šolo violine, viole in violončela, predavanjem na temo razvoja instrumentov in razstave izdelovalcev instrumentov.

Z izborom lokacij, kot so Kartuzija v Jurkloštru in cerkev sv. Krištofa v kraju Strmca nad Laškim je želel organizator festivala približati evropsko kulturno dediščino prebivalcem odročnejših krajev v Sloveniji, ki so prepogosto zapostavljeni. Program festivala se je odvijal na lokacijah v Laškem, in Jurkloštru.

Laško je s svojo znamenito romansko cerkvijo, župniščem in kartuzijo v bližnjem Jurkloštru (kjer je bojda pokopana tudi Veronika Deseniška) uvrščeno v umetnostno-zgodovinsko evropsko povezavo Transromanica – The Romanesque Routes of European Heritage, ki ga v Sloveniji vodi Mednarodni inštitut za turizem.

 

Koncerti

Baročni trio

Koncertni del Festivala Romanica Antiqua Laško so izvedli priznani slovenski poustvarjalci glasbe. Baročni trio so sestavljali:

  • Irena Kralj, čembalo
  • Kristian Kolman, rebec, violina, viola
  • Domen Marinčič, sopranska in tenorska viola da gamba

Godalni kvartet Musica Camerata

Klasični repertoar zajema originalna dela za godalni kvartet (W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven, …) in dela sodobnikov ter slovenskih skladateljev, J. Petelina-Gallusa, B. Ipavca, A. Arlatija, L. M. Škerjanca in N. Firšta. Posebnost muziciranja kvarteta je priložnostni repertoar, ki obsega originalno glasbo in priredbe zabavnejših žanrov. Zelo radi namreč posegajo po glasbi dunajskega salona, folkolornem celticu, jazzu, bluesu, izvajajo pa tudi tango. Kvartet sestavljajo

  • Petra Arlati-Kovačič, 1. violina
  • Alenka Firšt, 2. violina
  • Kristian Kolman, viola
  • Aleksandar Kuzmanovski, violončelo

Delavnica

Program Festivala Romanica Antiqua Laško je dopolnila delavnica z okroglo mizo s predstavitvijo nastanka in razvoja različnih glasbenih instrumentov, od predoblik violine, rebeca, lire da braccio, vihuelle, ter organologije godal. Predstavljene so bile tudi najstarejše orgle na slovenskem v cerkvi sv. Krištofa nad Laškim. Slušatelji so lahko videli in slišali tudi razvoj godalnega loka od renesanse do modernega Tourtovega loka. Poizkusili pa so tudi igro na rebec in violo da gambo. Program delavnice je izvedel goslarski mojster Ivan Milič.