3. Festival Romanica Antiqua 2012

Festival Romanica Antiqua v širši kulturni prostor od leta 2010 vnaša nov pristop k predstavitvi in povezovanju arhitekturne in glasbene umetnosti. Osnovno vodilo je večletno ustvarjanje programa na področju glasbene umetnosti. V začetku se je vključeval in predstavljal predvsem na območju občine Laško in bližnje okolice. V prihodnjih letih pa imajo organizatorji namen svojo dejavnost razširiti v skladu z evropsko umetnostno-zgodovinsko povezavo Transromanica in dati festivalu tudi širše razsežnosti.  Transromanica – The Romanesque Routes of European Heritage v Sloveniji vključuje pet slovenskih romanskih spomenikov, in dva bisera romanske arhitekture sta nadžupnijska cerkev Sv. Martina v Laškem in kartuzija v Jurkloštru. Cilj projekta je vsebinsko povezati evropske romanske spomenike v skupno pot.

Navkljub izredno slabim obetom zaradi vsesplošne krize, smo uspeli pripraviti dva koncerta klavirskega tria ”MaxTrio”. Delovanje festivala smo razširili tudi na občino Radeče.

Program festivala

 

Koncert MaxTrio

  • Nina Mole, klavir
  • Franjo Maček, klarinet, bas klarinet
  • Kristian Kolman, violina, viola

 

 

Dom kulture Radeče, 10. 10. 2012 ob 20:00

Kulturni center v Laškem, 12. 10. 2012 ob 20:00

 Program:

  • M. Bruch: Pet romantičnih skladb, Op. 83, za klavir, klarinet in violo
  • D. Šostakovič: Pet duetov za violino, klarinet in klavir
  • A. Piazzolla: Štirje letni časi v Buenos Airesu, za violino, basovski klarinet in klavir