8. Festival Romanica Antiqua 2017

Festival je že drugo leto potekal v podaljšanem obsegu 6 dni. Poslušalci so lahko prisluhnili 7 dogodkom različnih žanrov od stare srednjeveške glasbe, klasike, tanga pa do folk glasbe.

Koncertno dogajanje je otvoril recital Srednjeveške ”Glasbe za cesarico Barbaro Celjsko” sodelovanju Nadžupnijsko cerkvijo Sv. Martina v Laškem, ŠMOCL-om in STIK-om. Nastopila sta domačina, violinist Kristian Kolman z renesančnim rebekom in Matjaž Piavec z renesančno lutnjo. Dogodek je privabil številne domačine, ki so prisluhnili 13 skladbam od 10. do 15. stoletja. Za tehnično izpeljavo osvetljevanja in snemanja koncerta v cerkvi je odlično poskrbel ŠMOCL in Jure Šuhel.

 

Naslednji dan je sledil solistični recital domačina Dejana Kušerja na akordeonu. V lepo obiskanem Otročjem centru KINO Laško je na pamet izvedel sonate in suite od Bacha, Scarlattija, Debussyja do Piazzolle.

Poletna šola za violino, violo in violončelo je potekala vzporedno s koncertnim dogajanjem. Predavala sta red. prof. Volodja Balžalorsky iz Ljubljanske Akademije za glasbo ter Aleksandar Kuzmanovski, prof. iz GŠ Celje. Poglobljeno solistično in komorno poustvarjanje 13 udeležencev je bilo podprto s klavirsko spremljavo Nine Mole, prof. in Benjamina Govžeta, spec.

Mentor prof. Bojan Cvetrežnik z asistentko prof. Barjo Dernovšek je odlično izpeljal že četrto ”Godalkanje”. Udeležilo se ga je 11 učencev violine, viole in violončela kontrabasa (med 8. in 12. letom). Večina udeležencev je bilo že izkušenejših, nekateri pa so letos ”godalkali” prvič. Prav zanimivo je bilo tudi sodelovanje staršev na vseh vajah godalkanja. Poleg treh nastopov v Laškem so se Godalkarji prvič predstavili v Avli Thermane v Laškem in na splavu na Savi v Radečah. Za starše in učitelje pa je Bojan Cvetrežnik izpeljal tudi kratko delavnico o didaktičnih pristopih k poučevanju godal brez notnega materiala za začetnike.

 

Poseben dogodek letošnjega festivala pa je bil akustični nastop skupine TerraFolk v Vili Monet. Nastop je privabil številne domačine in turiste.