Spletne učilnice

27. in 29.6.2023, 9:00-13:30, GŠ Laško – Radeče v Laškem

Glede na aktualne razmere in veliko potrebo po uporabi sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževanju se udeleženci v obliki kratkega tečaja na osnovnem nivoju temeljito seznanijo z inovativno tehnologijo, spletnimi notatorskimi programi in s spletnimi učilnicami Moodle.

V povezavi je ponudba za osnovni seminar spletnih učilnic.

 Kompetence:

  • spoznavanje, uporaba, prilagajanje in samostojno upravljanje spletnega učnega okolja Moodle.
  • seznanitev s spletnim sistemi za upravljanje učenja in spletnimi okolji za učenje na daljavo MatchMySound
  • izdelava e-gradiv (v Sibeliusu, MuseScore, Flat in NoteFlight)

Strokovno izpopolnjevanje traja 16 ur; 6 ur začetnega predavanja v živo, 4 ur dela na daljavo (oddaja seminarskih nalog, pregled učnih filmov, wiki in tekstovnega gradiva, foruma in izpolnjevanje kviza v spletni učilnici), 6 ur zaključnega predavanja v živo. 

predavatelj mag. Kristian Kolman