Big Band Laško.

Big Band Laško je sestavljen iz simbioze generacij glasbenikov, ki jih združuje Kulturno društvo Laška pihalna godba, katere začetki segajo v leto 1862, kar godbo uvršča med najstarejše na Slovenskem. Umetniški vodja in dirigent je prof. Franjo Maček.